Szukaj...

Jak chcesz, by zakończyło się twoje życie?

Poprzez samobójstwo
GŁOSUJ GŁOSUJ

Wolałbyś/wolałabyś zabić kogoś czy siebie?

Zabić kogoś
GŁOSUJ GŁOSUJ

Wolałbyś zostać zabity przez kogoś czy popełnić samobójstwo?

Zostać zabitym przez kogoś
GŁOSUJ GŁOSUJ

Wolałbyś/wolałabyś popełnić samobójstwo czy zostać zabitym/ą przez kogoś?

Popełnić samobójstwo
GŁOSUJ GŁOSUJ

Wolałbyś rzucić się pod pociąg czy skoczyć w przepaść?

Rzucić się pod pociąg
GŁOSUJ GŁOSUJ

Wolałbyś kogoś zabić czy popełnić samobójstwo?

Zabić kogoś
GŁOSUJ GŁOSUJ