Szukaj...

Co wolisz?

Ciągle mieć katar
GŁOSUJ GŁOSUJ

Wolałbyś/wolałabyś być ciągle...

Ciągle głodny/a
GŁOSUJ GŁOSUJ