Szukaj...

Ładniejsze imię to...

Ania
GŁOSUJ GŁOSUJ

Które imię jest ładniejsze?

Marysia
GŁOSUJ GŁOSUJ

Którą postać bardziej lubisz?

Ferdynand Kiepski
GŁOSUJ GŁOSUJ

Która postać jest zabawniejsza?

Marian Paździoch
GŁOSUJ GŁOSUJ

Która postać ze Świata według Kiepskich jest zabawniejsza?

Marian Paździoch
GŁOSUJ GŁOSUJ

Która postać ze Świata według Kiepskich jest zabawniejsza?

Waldemar Kiepski
GŁOSUJ GŁOSUJ